MIA GRETA ZORKO BRONČANA NA EUROPKOM KARATE PRVENSTVU U PRAGU

Prag, Češka 18.6.2022.

3. mj. Mia Greta Zorko, U21 +68 kg.