MIA GRETA ZORKO NAJUSPJEŠNIJA SPORTAŠICA ZAGREBAČKOG KARATE SAVEZA U 2022. GOD. U KATEGORIJI BORBE MLAĐE SENIORKE